Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna från fordonsägare.

Skada på fordon

? Vilken verkstad ska jag lämna in mitt fordon på?

Har du en förlängd garanti via Svenska Garantier för bil kan du gå till den verkstaden som passar er bäst. Det går bra med allbilsverkstad ett krav är dock att F-skattsedel finns.

Verkstäder vi rekommenderar är MECA och Märkesverkstäder.

Tänk på att det är du som får betala reparationen om den inte omfattas i dina villkor eller går över maxbelopp. Därför är det bra att ha ett godkännande från oss innan reparationen påbörjas.Vill du ha hjälp att hitta en verkstad i din närhet kan du kontakta vår kunsupport eller maila skador@svenskagarantier.se.

? Behöver jag som fordonsägare betala för felsökningen?

Du som fordonsägare beordrar/beställer felsökning. Felsökningskostnaden ersätts endast vid skriftligt godkänd skada. Om ärendet inte blir godkänt betalar du felsökningen och eventuell reparation.

? Jag har en skada på bilen – vad gör jag?

Kontakta oss på skador@svenskagarantier.se så hjälper vi er.

? Jag håller inte med om beslutet och vill göra en överklagan. Hur gör jag det?

Missförstånd kan alltid uppstå och ibland räcker det med ett samtal för att räta ut frågor. Om du som fordonsägare inte är nöjd med vårt beslut har du rätt att få saken omprövad. Du vänder dig då till Allmänna reklamations nämden https://arn.se.

Villkor

? Hur ser jag produktvillkor och komponentomfattning på min garanti?

Vänligen läs under villkor

? Betalar jag som fordonsägare självrisk vid reparation?

Vi har ingen självrisk på våra garantier vid en godkänd skada.

? Mitt fordon är redan reparerat och jag har Svenska Garantier, kan jag göra en skadeanmälan i efterhand?

Reparation som påbörjas innan vårt skriftliga godkännande nekas. Anledningen är att vi behöver ha underlag om den defekta komponenten innan reparationen genomförs för att kunna godkänna och bedöma ärendet.

? Varför ersätter ni inte skadan?

Varför en skada inte godkänts framgår i vårt skadesvar som är skickat till verkstaden. Du ser komponentomfattning och produktvillkor under våra allmänna villkor. Har du frågor kontaktar du vår kundservice.

Skada utomlands

? Jag ska flytta utomlands, vad händer med min garanti?

Våra garantier gäller enbart på svenskregistrerade fordon. Så fort fordonet registreras i det nya landet upphör din garanti omedelbart att gälla. Om du däremot ska på semester med fordonet, är garantin giltig inom EU, EES och Schweiz (upp till 90 dagar).

? Gäller era produkter utomlands?

Vi täcker skador som inträffat utomlands men kräver i normala fall att reparationen utförs i Sverige. Fordonet måste vara svenskregistrerat.

Våra produkter

? Kan jag som fordonsägare teckna era produkter i efterhand?

Ja, du kan teckna våra garantier till din befintliga bil. Våra garantier går att teckna via vår hemsida och efter vår digitala kontroll är godkänd så är den aktiv.

? Jag har redan en maskinskadeförsäkring på mitt fordon, varför ska jag ha er garanti också?

Vi kan vara ett komplement till din maskinskadeförsäkring, eftersom vissa av våra garantier omfattar fler komponenter än en maskinskadeförsäkring normalt gör.

Vi kan dessutom ta över när din maskinskadeförsäkring inte längre gäller, eftersom vi kan skydda din bil under längre tid och med längre körsträcka. De flesta maskinskadeförsäkringar upphör när fordonet är runt 10 år.

När garantiperioden närmar sig sitt slut har du möjlighet att förnya din garanti om fordonet fortfarande uppfyller kraven. Vi skickar då ut ett erbjudande om förnyelse till dig. Tänk på att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade för att inte missa det.

Mina produkter och avtal

? Vad händer när mitt fordon passerar maximal ålder eller körsträcka?

När fordonet passerat gränsen för maximal körsträcka eller ålder inom garanti-perioden är det viktigt att ni hör av er till oss så vi kan se över omfattningen och eventuellt byta till rätt garanti för just ert fordon.

Detta för att du inte skall stå utan skydd inom den tecknade perioden. Om garantin inte har någon nivå att övergå till, exempelvis nivå small, upphör skyddet helt.

? Kan jag som fordonsägare förlänga avtalet på min garanti?

Garantiperioden framgår i ditt garantibevis. När garantiperioden närmar sig sitt slut har du möjlighet att förnya ditt avtal om fordonet fortfarande uppfyller kraven. Vi skickar ett erbjudande om förnyelse cirka en månad innan ditt avtal löper ut.

Ring eller maila oss om du är osäker på din garanti och säkerställ att vi har rätt kontaktuppgifter till dig, så att du inte missar ditt erbjudande om att förnya.

? Hur avslutar jag min garanti?

Under garantiperioden (när du har tecknat en garanti via en fordonshandlare)
Under garantitiden är det ett avtal mellan dig som fordonsägare och den fordonshandlare som du köpte fordonet av. Om du önskar avsluta din garanti under denna period är det upp till fordonshandlaren att godkänna eller neka det önskemålet.

Du som fordonsägaren kan inte ställa krav på återbetalning av garantikostnad från Svenska Garantier. Garantin gäller för den tidsperiod som är angiven på garantibeviset, med de kilometer­ och beloppsbegränsningar som finns angivna på garantibeviset. Garantin upphör att gälla om du som fordonsägare säljer fordonet vidare till annan fordonshandlare.

Om du säljer fordonet vidare till en annan privatperson eller företag (ej fordonshandlare) följer garantin med om köparen önskar det och kontaktar oss. Kontakta oss inom 7-dagar för att skriva över garantin på den nya fordonsägaren.

Under garantiperioden
När du har förlängt din garanti, eller köpt en garanti direkt via oss har du 14 dagar öppet köp. Garantin gäller för den tidsperiod som är angiven på försäkringsbeviset, med de kilometer­ och beloppsbegränsningar som finns angivna.

Du som fordonsägare kan säga upp garantin under garantiperioden om garantibehovet har upphört.

Under garantiperioden (när du har tecknat en garanti via en fordonshandlare)

? Jag har inte fått något garantibevis. Hur kan jag se och uppdatera mina kontaktuppgifter?

Kontakta oss på kundservice@svenskagarantier.se för att ändra kund uppgifter.

? Jag ska sälja mitt fordon, kan jag överlåta avtalet?

Om du säljer fordonet vidare till en annan privatperson eller företag (ej fordonshandlare) följer garantin med om köparen önskar det och kontaktar oss.

Kontakta oss inom 7-dagar för att skriva över garantin på den nya fordonsägaren.

? Varför behöver ni e-postadress till mig som fordonsägare?

Vi behöver din postadress och e-postadress för att kunna skicka information gällande din garanti. Vi skickar inga nyhetsmail utan din tillåtelse.

Det är viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig, så att du inte missar viktig information om dina avtal.

? Min förlängningserbjudande har gått ut, kan jag köpa garanti ändå?

Ditt erbjudande om att förnya ditt garantiavtal är unikt men kontakta oss om det erbjudandet löpt ut så skall vi hjälpa till med att förlänga er garanti Detta gäller under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda. Se allmänna villkor på respektive produkt.

Vi skickar ut både brev och mail till dig för att du inte ska missa att förnya om du önskar det. Därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade så att du inte missar dessa påminnelser.

KONTAKTUPPGIFTER

55
56

KONTAKTUPPGIFTER

Spjutvägen 36, 74650 Bålsta

Helgfria vardagar mellan 09.00-17.00
(lunchstängt 12.00-13.00).