Personuppgiftspolicy

1.1 Hos Svenska Garantier / Nordic Safely Group AB med org.nr 559333-6745behandlas personuppgifter enligt GDPR lagen i de fall det är nödvändigt, detta för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Detta innebär att det ställs höga krav på oss, båda internt och externt, avseende det sätt på vilket vi behandlar personuppgifterna. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

1.2 Personuppgiftsansvarig avseende all behandling är, där inget annat anges, Svenska Garantier / Nordic Safely Group AB med org.nr 559333-6745 med adress Spjutvägen 36, 74650 Bålsta.

1.3 Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post, kundnummer eller IP-adresser.

1.4 ”Behandling” avser varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, t.ex. insamling, organisering, lagring, användning, radering och överföring.

Vill du också ha bilbranschens mest förmånliga villkor för bilägare?