Engagemang

Svenska Garantier tillhandahåller en av de mest omtyckta och populära fordonsgarantierna idag, både för att vi erbjuder bra produkter till ett konkurrenskraftigt pris för bilhandlare och fordonsägare, men även eftersom vi har ett mycket gott rykte och stöttar utsatta grupper i samhället. Vi anser att det är var och ens uppgift att ställa upp om man kan. Vi medverkar för att utveckla samhället i en positiv riktning.

Vi på Svenska garantier har är alla väldigt djurkära och bryr oss om de som inte kan föra sin egen talan. Därför vill vi uppmärksamma The Man That Rescue Dogs. En organisation startad av Michael Baines, en entreprenör från Sverige. Vi vill stötta hans enorma engagemang för djur i ett land där hundar och katter inte ses som familjemedlemmar. Detta tillsammans med våra kunder.

Eftersom The Man That Rescue Dogs drivs helt ideellt så är det helt avgörande att sprida information om vad organisationen arbetar med och hur vi alla kan stödja dem och andra organisationer som drivs av eldsjälar med ett hjärta av guld.

Idag bor det ca 700 hundar på deras shelter varav runt 50 av dem är beroende av att ha en egen rullstol. Dagligen utfodrar organisationen även runt 350 hundar som lever i det fria.

The Man That Rescues Dogs driver även en egen veterinärklinik dit även allmänheten är välkomna med sina hundar och katter – helt gratis. I Thailand är oftast veterinärbesök inte en prioritet då många har lite pengar att röra sig med. Att det är gratis gör då att familjer har möjlighet att söka vård för skadade och sjuka hundar, allt för att djuren ska slipa lida.

Organisationen jobbar också mycket med att försöka förändra allmänheters inställning till hundar och katter, vilket görs genom att besöka skolor flera gånger om året. Barnen lär sig om hundar och katter för att ge kommande generationer en bättre förståelse för människans bästa vänner.

Söker ni sponsring och tror att just er förening passar